advocaat gent


  ACTUA-LINKS

ACTUA

Salduz-wet
Ingevolge het Salduz-arrest van het Europees Hof van Justitie, werd in België de wet van 13 augustus 2011 aangenomen, welke in werking is getreden vanaf 1 janauri 2012, beter bekend als de Salduz-wet.
Ingevolge deze wet heeft elke verdachte het recht op een vertrouwelijk gesprek met een advocaat voor elk verhoor, alsook bijstand tijdens dit verhoor.

Ons advocatenkantoor beschikt over de nodige expertise om U hier bij te staan en ervoor te zorgen dat Uw rechten maximaal berschermd zijn.


LINKS

Advocatuur
Balie van Gent: www.balie-gent.be
Orde van Vlaamse Balies:
www.advocaat.be/

Wetgeving
Belgisch Staatsblad:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Europees Publicatieblad:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl
Geconsolideerde Belgische wetgeving:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
Europese wetgeving (EUR-Lex): http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm
Belgisch verkeersreglement: www.wegcode.be

Federale Overheidsdiensten
FOD Justitie: http://justitie.belgium.be/nl/
FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/
FOD Financiën: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/home.aspx
FOD Sociale Zekerheid: http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-sociale-zekerheid.htm
FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be

Overheidsinstanties
Nationale Bank van België: http://www.nbb.be/pub/Home.htm?l=nl
Privacycommissie: http://www.privacycommission.be/nl/

Contacteer ons


website designer