advocaat gent


  THIERRY GOFFART advocaat

Advocaat Thierry Goffart studeerde in 1998 met grote onderscheiding af als Licentiaat (thans Master) in de Rechten aan de UGent.

In 2007Thierry Goffart behaalde mr. Goffart een postgraduaat bedrijfskunde aan de KUL. Mr. Goffart is aldus in staat om recht en economie aan elkaar te koppelen en met u mee te denken op beide domeinen die in de hedendaagse samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In een tussenperiode was mr. Goffart actief in de publieke (gerecht / FOD Financiën – fiscale opleiding / stedebouw) en de private sector (retail en verzekeringswezen), waardoor bijkomende expertise en ervaring werd opgedaan.

Mr. Goffart is opgenomen op het tableau van de balie van Gent.

Sinds enkele jaren geeft mr. Goffart les in economische en juridische vakken.

Daarnaast zetelt mr. Goffart in diverse commissies en raden zoals de Vlaamse Onderwijsraad en de Federale examencommissie voor Rij-instructeurs.

Contacteer ons


website designer